OGŁOSZENIE w sprawie: zgłaszania wierzytelności zawodników i trenerów KPR Legionowo S.A.

10 лип. 2023 | Komunikaty

W związku z decyzją licencyjną Komisarza Ligi nr 14/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. wzywa się:

W związku z decyzją licencyjną Komisarza Ligi nr 14/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. wzywa się:

  1. Wierzycieli klubu KPR Legionowo S.A. w terminie do dnia 30 listopada 2023 roku do zgłaszana wierzytelności zawodników i trenerów KPR Legionowo S.A do Komisarza PGNiG Superligi.
  2. Zgłoszenie wierzytelności należy dokonać pisemnie na adres siedziby spółki Superliga Sp. z o.o. (ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa) oraz drogą elektroniczną na adres piotr.lebek@pgnigsuperliga.p
  3. Zgłoszenie wierzytelności winno zawierać:

a) Opis podstawy roszczenia (faktyczna i prawna);

b) Kwotę wierzytelności, na którą składają się:

⎯ Kwota główna wierzytelności;

⎯ Terminy wymagalności roszczenia i liczba dni zwłoki w płatności;
⎯ Wysokość spłaconej wierzytelności wraz z terminami spłat i kwotami spłat;

4. Informację na temat stanu sprawy sądowej lub administracyjnej, jeśli co do wierzytelności toczy się postępowanie (należy podać sygnatury spraw, organy prowadzące postępowania, etap postępowań).

5. Dowody wierzytelności w oryginale lub w uwierzytelnionej kopii przez notariusza lub radcę prawnego / adwokata (wykaz: orzeczenia sądowe, ugody / porozumienia, uznania długu, dowody częściowej spłaty).